អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ណែនាំដល់ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់កម្មករពីភាពចាំបាច់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ
២. គោលការណ៍ថ្មីកន្លែងការងារធានាសុវត្តិភាពពីកូវីដ-១៩
៣. តម្លៃស្រូវប្រាំងនារដូវប្រមូលផលខាងមុខ ប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះខណៈតម្លៃផលិតកម្មហក់ឡើងខ្ពស់ទ្វេដង
៤. ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប​នឹងមិនគិតពន្ធ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​មករា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Informal workers line up for payouts
២. China’s CPI, PPI slowdown in Dec following effective stabilizing policies
៣. £150,000 starting salaries as firms fight for staff
៤. This is the worst inflation in nearly 40 years. But it was so much worse back then

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin