អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​អាល្លឺម៉ង់ ៩​ខែ តម្លៃ​ជាង​ $៩៤៦ ​លាន
២. ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម កើនឡើង ៤០%ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូង
៣. រដ្ឋ​បន្ត​លើកលែង​ពន្ធ​មួយចំនួន​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍
៤. វេទិកា «ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ» បង្ហាញក្ដីសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថាកម្ពុជា នឹងបន្ដអភិវឌ្ឍបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀត នៅពេលអនាគត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Exporters see robust growth as global demand recovers
2. Vietnam among the fastest growing economies despite difficulties: economists
3. China’s industrial revenue up 8.2% y-o-y in Jan-Sep while profits fall 2.3%
4. World facing ‘first truly global energy crisis’, report says

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin