អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ២០២១៖ ​កម្ពុជា ​សម្រេច​បាន​ការ​នាំ​ចេញ​កសិផល​ក្រៅ​ពី​ស្រូវ​-អង្ករ​ចំនួន​ជាង​៣​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ កើន​៤៨,​១៤​%
២. ២០២១ កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៦១ម៉ឺនតោន ធ្លាក់ចុះ១០% ទទួលចំណូលជាង៥០០លានដុល្លារ
៣. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ឆ្នាំ២០២១ ចំណូលជាតិបានពីគយ និងពន្ធដារ សរុបចំនួន ៥ពាន់លានដុល្លារ
៤. PM: Koh Kong will have more SEZ than other provinces in the southwest
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Vietnam urges China to reopen border gates
២. Singapore’s economy grew 7.2% in 2021, rebounding from recession the previous year
៣. South Korea factory activity quickens but output, export orders shrink – PMI
៤. Oil starts 2022 with rally towards $79 as Omicron impact concerns ease

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin