អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. World Bank ឃើញពីសារសំខាន់នៃច្បាប់វិនិយោគថ្មី និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន ក្នុងការពន្លឿនស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
២. ការនាំចេញ​ស្វាយ​ស្រស់​ទៅ​ចិន រំពឹង​កើនឡើង​ទ្វេដង​ក្នុង ​រដូវ​ប្រមូលផល​ឆ្នាំនេះ
៣. NBC introduces overnight lending facility
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China’s manufacturing PMI edges down to 49.6 in September
២. S.China’s Guangdong to hike electricity prices for industrial users amid power shortage

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin