អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សាធារណរដ្ឋឆែកបើកចិត្តបន្តជួយអភិវឌ្ឍវិស័យ TVET ខណៈកម្ពុជាស្នើឱ្យបន្តកសាងធនធានមនុស្សលើវិស័យនេះ
២. ធនាគាររបស់រដ្ឋ ARDB ចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេស ៥០លានដុល្លារ គាំទ្រការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើ ចិញ្ចឹមសត្វ
៣. កម្ពុជាស្នើឱ្យប៉ាគីស្ថានពិនិត្យពីការវិនិយោគ និង ពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នា
៤. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-​កូរ៉េ រយៈពេល ២​ខែ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត ២០០ ​លានដុល្លារអាម៉េរិក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thailand approves support measures to cope with high energy prices: PM
2. Why China’s vision for development can help promote global prosperity
3. Rising inflation drives up government borrowing costs
4. War. Inflation. Covid. CEOs’ optimism is dimming

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២-៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin