អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សាធារណរដ្ឋឆែកបើកចិត្តបន្តជួយអភិវឌ្ឍវិស័យ TVET ខណៈកម្ពុជាស្នើឱ្យបន្តកសាងធនធានមនុស្សលើវិស័យនេះ
២. ធនាគាររបស់រដ្ឋ ARDB ចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេស ៥០លានដុល្លារ គាំទ្រការដាំដុះបន្លែ ផ្លែឈើ ចិញ្ចឹមសត្វ
៣. កម្ពុជាស្នើឱ្យប៉ាគីស្ថានពិនិត្យពីការវិនិយោគ និង ពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នា
៤. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា-​កូរ៉េ រយៈពេល ២​ខែ មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត ២០០ ​លានដុល្លារអាម៉េរិក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Thailand approves support measures to cope with high energy prices: PM
2. Why China’s vision for development can help promote global prosperity
3. Rising inflation drives up government borrowing costs
4. War. Inflation. Covid. CEOs’ optimism is dimming

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin