អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១.រដ្ឋាភិបាល​មានទំនុក​ចិត្ត​​ ខណៈ​សហជីព​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​ការ​ដក​ ​E​B​A
២. គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អគ្គិសនី​ខេត្ត​ចំនួន៣ ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ
៣. ការនាំចេញ​ទំនិញ​ទៅ​ប្រទេស​កាណាដា​ កើនឡើង​ជាង ៨%
៤. IMF កោតសរសើរការរីកចម្រើននៃវិស័យធនាគារកម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Australia trade union urges for hike in minimum wage
2. State to let some prices rise, minister concedes
3. Malaysia’s economy likely picked up pace in Q1, China slowdown a worry
4. China’s April consumer prices hit five-month high while factory inflation eased following COVID-19 impact

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin