អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជំរុញឱ្យអ្នកជំនាញរៀបចំការវាយតម្លៃអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា ឱ្យមានស្តង់ដារ
២. ក្រុមហ៊ុនអាម៉េរិក ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញស្វាយកែវរមៀតពីកម្ពុជា នាំចេញទៅរុស្ស៉ីជាលើកដំបូង
៣. ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា និងសៀងហៃ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា អភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលបត្រនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Japan PM to call for 3% wage hike in next year’s labour talks: Report
២. Fears over new Covid variant hit Asian markets, oil prices
៣. Singapore’s manufacturing output grows 16.9% in October after decline in previous month
៤. Germany is giving nearly two million workers a 25% pay rise

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin