អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្នដាក់ចេញកិច្ចការអាទិភាពចំនួន ៥ ដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកប ដោយភាពធន់
២. ទោះស្ថិតក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩ ក៏វិស័យអចលនវត្ថុកម្ពុជា នៅតែមានសក្តានុពលខ្ពស់ ក្នុងការវិនិយោគ
៣. Government revenue reaches 75% of Budget Bill in first three quarters
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Inflation: South Korea raises rates to tackle price rises
២. China’s robust economy to attract more foreign investment, talents, economist says
៣. Chinese mainland’s use of FDI from HK up 30% from Jan-Oct
៤. German household spending drives weaker-than-expected Q3 growth

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នំា២០២១

Admin