អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ៧ខែឆ្នាំនេះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃ មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៥៦៩លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ៣២%!
២. វីរុសកូវីដបំប្លែងថ្មីឆ្លងចូល ២៣ រាជធានី-ខេត្ត បានឆ្លងលើមនុស្សជាង ​១ ៧០០​ ករណី លើកលែងខេត្តក្រចេះ និងកែប
៣. CDC approves three factory investments valued at $15 mn
៤. Vietnam’s overseas investment soars 74 % in eight months, Cambodia receives 2nd highest portion
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Industrial production for August drops 4.2 per cent
២. July manufacturing output rises 5.1% y/y, below forecast
៣. Slumping Asian currencies face more risk from slowdown in China

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin