អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. គម្រោង​វិនិយោគ​ថ្មី​ចំនួន​៤ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជិត​៣​២​លាន​ដុល្លារ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​
២. ផលិតផល​ម្រេច​ជាង៣​ ពាន់​តោន ​ត្រូវបាន​នាំចេញ​ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១
៣. ការស្រាវជ្រាវ​ Orb​i​s ​បង្ហាញ​ថា​ទី​ផ្សារ​ក​សិ-​ទេសចរណ៍​ជា​ច​លក​រ​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​
៤.ស្ថាប័ន​អប់រំ​នឹង​ប្រមូលផ្តុំ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ជំនាញ​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ទី​ផ្សារ​ការងារ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Apparel industry sees stable growth amid pandemic
2. Number of unemployed drops in Malaysia
3. Oil rises as Shanghai eases some COVID curbs, OPEC warns of tight supply
4. Highest fuel prices in Europe recorded in Netherlands, Denmark, Germany

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin