អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងអំពី ការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី៧៤ ជូនកម្មករនិយោជិតជាង ១ពាន់នាក់ ដែលព្យួរការងារ
២. អាម៉េរិក នឹងពិចារណាផ្តល់ GSP ឱ្យកម្ពុជាឡើងវិញ ដោយ រង់ចាំការសម្រេចពីសភា
៣. អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី «វិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់គណនាអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា និងអត្រាភាពក្រីក្រឆ្នាំ២០២០» នៅសប្ដាហ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Japan’s wholesale inflation hits 40-year high as fuel costs spike
២. China’s new yuan loans rise in October
៣. UK economic growth slows as supply problems hit the recovery
៤. Surging gasoline, food prices fan U.S. inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin