អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. សហភាព​អឺរ៉ុប​ទិញ​ទំនិញ​ពី​កម្ពុ​ជាជាង ៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ
២. ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន ៥៨ លានដុល្លារ
៣. កម្ពុជា និងគុយវ៉ែត ជំរុញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី
៤. មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្នើអង់គ្លេសបង្កើនការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជា និងបង្ហាញឱកាសវិនិយោគដល់វិនិយោគិន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Thailand develops smart cities to improve quality of life for local communities and foreign tourists
2. Nearly 7 out of 10 working Singaporeans aged 65 and above earn less than S$2,500
3. U.S. trade deficit surges by 12.2% in 2022
4. UK economy likely to avoid recession – think tank

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១-២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin