អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជាបើកកម្មវិធីកូតានិយោជិតបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣
២. តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ របស់ក្រុមហ៊ុន Hodo Group ខិតខំដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសលំដាប់ពិភពលោក
៣. CDC ផ្តល់ភ្លើងខៀវដល់គម្រោងថ្មីចំនួន៣ តម្លៃជាង $១៤ លាន
៤. ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចូលរួម​​​ពិធីប្រកាស​បើក​ការ​ចរចាជា​ផ្លូវ​ការ ​​​​កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចររវាងកម្ពុជា និងអារ៉ាប់រួម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Ministries fail to coordinate to solve gasoline shortage: NA delegates
2. China, Saudi Arabia vow deeper energy cooperation, oil market stability
3. Sri Lanka’s garment exports up 20.8% in Jan-Aug 2022
4. Pound sinks as UK economic uncertainty rises

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin