អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អូស្រ្តាលី ផ្តល់ជំនួយ ១៦៨លានដុល្លារ ដល់ប្រទេសតំបន់មេគង្គសម្រាប់រយៈពេល៤ឆ្នាំ ដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩
២. កម្ពុជាកំពុងមានការដ្ឋានអាជីវកម្មរ៉ែមាស ៧ទីតាំង នៅក្នុងខេត្តចំនួន៥ ខណៈការផលិតនៅតំបន់អូរខ្វាវ បានជិត៨០០Kg
៣. បញ្ហាប្រភពទុន និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃជំងឺកូវីដជំរុញឱ្យអាជីវកម្មសណ្ឋាគារមួយចំនួននៅស្ទាក់ស្ទើ បើកទ្វារឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Malaysia’s GDP likely contracted in Q3 on renewed COVID-19 curbs: Poll
២. China’s CPI up 1.5% in October
៣. China’s factory inflation hits 26-year high as power crunch bites
៤. Food price rises highest since August 2020, says Kantar

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin