អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អូស្រ្តាលី ផ្តល់ជំនួយ ១៦៨លានដុល្លារ ដល់ប្រទេសតំបន់មេគង្គសម្រាប់រយៈពេល៤ឆ្នាំ ដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩
២. កម្ពុជាកំពុងមានការដ្ឋានអាជីវកម្មរ៉ែមាស ៧ទីតាំង នៅក្នុងខេត្តចំនួន៥ ខណៈការផលិតនៅតំបន់អូរខ្វាវ បានជិត៨០០Kg
៣. បញ្ហាប្រភពទុន និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃជំងឺកូវីដជំរុញឱ្យអាជីវកម្មសណ្ឋាគារមួយចំនួននៅស្ទាក់ស្ទើ បើកទ្វារឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Malaysia’s GDP likely contracted in Q3 on renewed COVID-19 curbs: Poll
២. China’s CPI up 1.5% in October
៣. China’s factory inflation hits 26-year high as power crunch bites
៤. Food price rises highest since August 2020, says Kantar

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin