អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលជាង ៤១ ០០០តោន ភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
២. កម្ពុជានឹងពង្រឹងផលិតផលត្រៀមនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ ខណៈកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ចូលជាធរមាននៅខែមករាឆ្នាំ២០២២
៣. ធនាគារ SME របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់ឥណទានជួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នូវទឹកប្រាក់១៧០លានដុល្លារ
៤. អ្នកវិនិយោគអាម៉េរិក សន្យាបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជា ខណៈទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរនៅតែកើន ទោះមានវិបត្តិកូវីដ១៩
៥. Russia and Cambodia to expand tourism cooperation
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Indonesia’s GDP growth set to slow in Q3 as COVID-19 curbs bite: Reuters poll
២. Taiwan October exports set to rise for 16th straight month: Reuters poll

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin