អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា និងព្រុយណេ​ ពិភាក្សាលើវិស័យកសិកម្មទ្វេភាគី
២.​ វិស័យ​ចិញ្ចឹមសត្វ​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុ​ជាមាន​ជាង ២៦ លាន​ក្បាល កើនឡើង​ជាង ​១៣%
៣. ឡាវ ដាក់ដំណើរការខ្សែបញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនី កម្លាំង ៥០០គីឡូវ៉ុល ដល់កម្ពុជា
៤. កម្ពុជា​-​ថៃ បានបង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ក្នុងការ​ពិភាក្សា​ពី OCA ឡើងវិញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Malaysia’s apparel exports to Europe at $180 mn in Jan-Sept 2022
2. EU’s industrial producer prices up 27.4% YoY in Nov 2022: Eurostat
3. US’ logistics industry sees slight growth in December 2022

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin