អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បន្ត​ចេញ​វិធានការ​ជុំ​ទី​១០ ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​កូវីដ​-១៩
២. សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសបើកដំណើរការប្រទេសឡើងតាមគន្លងថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកានេះ
៣. រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២១អាចកើនបាន២,៦ភាគរយ ក្រោយកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញ
៤. Cambodia exports over 460,000 tons of milled rice in 10 months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Malaysia’s 2022 GDP growth projection of 5.5% to 6.5% ‘not very realistic’: Anwar
២. Indonesia’s Sumatra Robusta coffee exports down 51.5per cent y/y in Oct-govt data
៣. Hong Kong Q3 GDP grows 5.4per cent y/y

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin