អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះដោយជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល ៣ខែទៀត
២. កម្ពុជានាំចេញផលិតផលទៅវៀតណាម ក្នុងតម្លៃ ៣៧០០លានដុល្លារ កើនឡើងជិត ៤ដង
៣. គម្រោងឧស្សាហកម្មថ្មីចំនួន ១២៤ ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅចន្លោះខែមករា ដល់ខែកញ្ញា
៤. កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីអាស៊ី និងអឺរ៉ុប
៥. តម្រូវការនៃការនាំចេញផ្លែចេករបស់កម្ពុជា ត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា បានជិត ៣៥០.០០០ តោនក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូង
៦. កម្ពុជា​គ្រោង​ចុះ​ហត្ថលេខា​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ
៧. SPS rules still hold back agri exports
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Vietnam PM promises economy will rebound from Covid-19 hit
២. Chinese companies in Ho Chi Minh City troubled by logistics disruptions, labor shortage
៣. China’s FDI inflow up 19.6% in first 9 months
៤. China’s Position At The UN Sustainable Transport Conference
៥. Panic ordering by retailers is making the supply chain crisis ‘even worse’
៦. Taiwan Sept export orders beat forecast, warns on China curbs

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin