អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. NEA រួមជាមួយ GMAC នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាអនឡាញ ស្តីពីការរក្សាផលិតភាពក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា
២. ក្រសួងដាក់ឲ្យដំណើរការ គេហទំព័រលក់ផលិតផលរបស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ និងមធ្យម ជួយអភិវឌ្ឍគុណភាពផលិតផល ស្របតាមស្ដង់ដារកម្ពុជា
៣. រដ្ឋាភិបាល​បន្ត​វិធានការ​ស្តារ​ ​ទប់ទល់​​​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-​១​៩​
៤. Cambodia earns more than $4 billion from agricultural exports in first 10 months this year
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China’s falling factory activity a sign of economic woes ahead
២. Hong Kong’s economic growth to approach 6.5% in 2021, financial secretary says

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin