អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​គ្រោង​ដាក់ចេញ​មូលបត្រ​បំណុល ​​៣០០​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ
២. កិច្ចព្រមព្រាងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងជំរុញកំណើនការនាំចេញ និងបង្កើនឱកាសការងារ
៣. រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា និង​អូស្ត្រាលី​​ពិភាក្សា​ការជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ
៤. ការនាំ​ចេក​ស្រស់​​កម្ពុជា ​ទៅ​ទីផ្សារ​ចិន​នៅតែ​មាន​កំណើន​ខ្ពស់
៥. កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​ប្រទេស​ថៃ​ចូល​តាម​ផ្លូវ​អាកាស​ដោយ​មិនបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. EVIPA ensures FDI flow in medium to long term
២. Thai Sept exports beats forecast, strong 2021 growth seen

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin