អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​គ្រោង​ដាក់ចេញ​មូលបត្រ​បំណុល ​​៣០០​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ
២. កិច្ចព្រមព្រាងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងជំរុញកំណើនការនាំចេញ និងបង្កើនឱកាសការងារ
៣. រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា និង​អូស្ត្រាលី​​ពិភាក្សា​ការជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ
៤. ការនាំ​ចេក​ស្រស់​​កម្ពុជា ​ទៅ​ទីផ្សារ​ចិន​នៅតែ​មាន​កំណើន​ខ្ពស់
៥. កម្ពុជា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​ប្រទេស​ថៃ​ចូល​តាម​ផ្លូវ​អាកាស​ដោយ​មិនបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. EVIPA ensures FDI flow in medium to long term
២. Thai Sept exports beats forecast, strong 2021 growth seen

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin