អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. GSP ​ទៅកាន់​អង់គ្លេស​អាច​ផ្តល់​ភាព​វិជ្ជមាន​បន្ថែម​ សម្រាប់​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ
២. កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ រកចំណូលបានជិត$២០លាន ឆមាសទី១
៣. តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ឡើងថ្លៃ​បន្តិច​វិញ
៤. Kingdom asks China to accelerate phytosanitary negotiation
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Finance minister: Economy to grow 3.0-3.5% this year, recovery intact
2. Exporters advised to minimise headwinds of currency volatility
3. Myanmar to Import Fuel from Russia
4. Malaysian government asked to delay amendments to employment act

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin