អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ​កម្ពុជា​នឹងមាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៦,៦% នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២៣ ដោយ​ការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃ​វិស័យ​កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង​សេវាកម្ម
២. ម្រេច ដូងក្រអូប ទុរេន សំបុកត្រចៀកកាំ ម្នាស់ ខ្នុរ និងគ្រាប់ឈូក ក្លាយជាកសិផលត្រូវជំរុញការនាំចេញទៅទីផ្សារចិន
៣. ក្រសួងសាធារណការរកចំណូលជាតិសរុបប្រមាណ ២០៨លានដុល្លារ រយៈពេល៦ឆ្នាំចុងក្រោយ
៤. Cambodia needs $9.22 billion for next three-year public investment program
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Disbursed foreign investment rises 15% in 10 months
2. China to continue policies to boost economic recovery, grow
3. Fear of food crisis in Bangladesh: how real is it?
4. The Fed may have to blow up the economy to get inflation under control

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin