អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ​កម្ពុជា​នឹងមាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ៦,៦% នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២៣ ដោយ​ការ​ងើបឡើង​វិញ​នៃ​វិស័យ​កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និង​សេវាកម្ម
២. ម្រេច ដូងក្រអូប ទុរេន សំបុកត្រចៀកកាំ ម្នាស់ ខ្នុរ និងគ្រាប់ឈូក ក្លាយជាកសិផលត្រូវជំរុញការនាំចេញទៅទីផ្សារចិន
៣. ក្រសួងសាធារណការរកចំណូលជាតិសរុបប្រមាណ ២០៨លានដុល្លារ រយៈពេល៦ឆ្នាំចុងក្រោយ
៤. Cambodia needs $9.22 billion for next three-year public investment program
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Disbursed foreign investment rises 15% in 10 months
2. China to continue policies to boost economic recovery, grow
3. Fear of food crisis in Bangladesh: how real is it?
4. The Fed may have to blow up the economy to get inflation under control

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin