អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់អានុសាសន៍៤ចំណុច ជាគន្លឹះពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចិន
២. ADB ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី ១៨០ លាន​ដុល្លារ​ដល់​កម្ពុជា ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទីក្រុង​ចំនួន​៣
៣. កត្តាចម្បងចំនួន៤ ដែលធ្វើឱ្យសហគ្រិនក្នុងវិស័យស្វាយចន្ទី នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទទួលបានជោគជ័យ
៤. Economy to grow 4.7% next year, Fitch Solutions says
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. China, ASEAN establish comprehensive strategic partnership
២. Q3 unemployment at 16yr high
៣. GT Voice: US may export its own crisis to thwart development of others

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin