អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឆ្នាំថ្មីគឺ១៩៤ដុល្លារ៖ តើអាចនិយាយថាឡើងតិច ប្រសើរជាងអត់ឡើងបានទេ?
២. IMF: សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំនេះនឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា ២.២% ហើយបន្តងើបឡើងក្នុងរង្វង់៥% នៅឆ្នាំ២០២២​
៣. កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី សហការជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្ម-ចំណីអាហារ, ត្រឹមខែសីហា គម្រោងវិនិយោគវិស័យកសិកម្ម និង កសិឧស្សាហកម្ម តម្លៃជិត ១០ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័ត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. GDP contracts by 6.17 pct in Q3
២. Thái Bình Province makes breakthrough in attracting investment
៣. Manufacturing sustains growth amid pandemic
៤. China provides most outward foreign direct investment to the world: statistic
៥. Myanmar’s junta powerless as currency drops 60% in four weeks, economy tanks

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ ប.ស.ស. បានបន្តបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងអនុម័ត លើរបៀបវារៈដែលបានគ្រោងទុក

Admin