អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. កម្មវិធី ASPIREAT ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​គ្រោង​ចាយ​ជិត​ $២០០​ លាន​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០២៣-២០២៧
២. CP Bank ទទួលបាន​កម្ចី $១០​ ​លាន ពី ADB
៣. CRF ដាក់​គោលដៅ​នាំចេញ​អង្ករ​ចំនួន ៧៥ ​ម៉ឺន​តោន
៤. រដ្ឋមន្ត្រី​កសិកម្ម ស្នើឱ្យ​ជប៉ុន​ពិចារណា​លទ្ធភាព​កែច្នៃ​សម្បក​គ្រាប់ស្វាយចន្ទី
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Thailand, UAE to form closer trade ties
2. Vietnam, Singapore pledge further cooperation in economy, youth and maritime
3. Malaysia’s 2022 GDP set to post highest growth in ASEAN
4. Sri Lankan president confident about the country’s recovery from bankruptcy

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin