អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ គាំទ្រកម្មវិធីការងារសមរម្យ ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនៅត្រឹមឆ្នាំ២០៣០
២. វៀតណាមស្នើកម្ពុជា ជួយគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់វិនិយោគិន វៀតណាម នៅកម្ពុជា និងជួយជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងវិស័យកសិកម្ម
៣. ធនាគារពិភពលោកដាក់ក្តីរំពឹងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ ៤.៥% ក្នុងឆ្នាំ២០២២
៤. សង្គមស៊ីវិល​អំពាវនាវ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ផ្ដល់​កិច្ចគាំពារ​ដល់​អាជីវករ​ខ្នាតតូច​ដោយ​យក​គំរូ​ជោគជ័យ​របស់​ប្រទេស​ក្នុងតំបន់
៥. ADB signs $332 million deal with government to boost sustainable economic recovery
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Lego building new brick factory in Vietnam as Asian market clicks
២. Thailand’s central bank expects economy to return to pre-COVID levels in 2023
៣. China-Pakistan trade setting records in 2021

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin