អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ស៊ុយអែត សន្យាជួយលើកកម្ពស់ទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជា ពិសេសជួយអ្នកមានពិការភាពដែលចង់រកការងារធ្វើ
២. សម្តេចតេជោ៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំនេះ នឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់៣% ខណៈឆ្នាំក្រោយអាចលើស ៥%
៣. ការចូលជាធរមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ចិន-កម្ពុជា នឹងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាង ចិន-អាស៊ាន ទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
៤. កម្ពុជា-ចិន អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
១. Commerce Ministry upbeat on exports in last 2 months of the year
២. Singapore’s core inflation up 1.5% in October, biggest rise in nearly 3 years
៣. China may have to juice its economy soon as ‘stagflation’ risk rises
៤. Analysis: U.S. wants more oil, but OPEC+ can’t turn on the tap much harder

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin