អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២ មាន​ទំហំទឹកប្រាក់ជាង ២២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ
២. ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​កម្ពុជា​អាស៊ាន មាន​ជាង $១៦ ​ពាន់​លាន
៣. SME Bank ផ្តល់ឥណទានដោយផ្ទាល់​ដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន ​២៣១​សហគ្រាស​ ក្នុងទឹកប្រាក់ជាង $៥០លាន
៤. កម្ពុជា​-ហុង​គ្រី គ្រោង​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច និង​វិនិយោគ​នៅ​ឆមាស​ទី២
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Thai inflation below forecast in Jan, seen slowing further
2. Indonesian economic growth rises to nine-year high
3. China’s economy to grow by 4.2% in 2023: IMF
4. Cost of living: Call for better pension saving deal for young and low-paid

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin