អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦-៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា-ថៃ សន្យាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ
២. ជប៉ុន​ចុះហត្ថលេខា​ផ្តល់​ឥណទាន​សម្បទាន​ជាង $៣០០​ លាន​ដល់​កម្ពុជា ​ដើម្បី​ពង្រីក​ចំណត​ផែ​កុងតឺន័រ​ថ្មី​នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​
៣. កម្ពុជា និងទីម័រខាងកើត សន្យាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Accuracy in SOE valuation must improve
2. Thailand’s exports expected to rise 6% – 8% this year
3. China’s foreign trade of goods up 10.4% in first 7 months
4. US jobs growth jumps in July despite slowdown fears

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin