អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ប្រទេស​ចំនួន ៣ បាន​គ្របដណ្តប់​ជិត ៦១% ​នៃ​ការនាំ​ចូល​សរុប​របស់​កម្ពុជា
២. រដ្ឋប្រមូលចំណូលបានជាង ១៥លានដុល្លារ ពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Renaissance នៅមណ្ឌលគិរី
៣. កំណើន​ចូល​ចត​នាវា​ទេសចរណ៍ ​ផ្តល់​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​
៤. កម្ពុជាគ្រោងស្នើចិនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. Thailand’s tourism sector picking up steadily as the world relaxes international travel measures
2. Vietnam’s tourism, trade, FDI rosy amid China’s reopening: HSBC
3. China’s economy stands out in global arena

Related posts

វិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងផលិតផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូប ជាវិស័យទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ច និងនាំចេញសំខាន់ជាងគេរបស់កម្ពុជា

Admin

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំទី១ លើកទី២

Admin

អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

Admin