អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ
១. ការ​នាំ​ចេញ​សំលៀកបំពាក់​ ​ ស្បែក​ជើង​ ​និង​ផលិត​ផល​ធ្វើដំណើរ​​កម្ពុជា​កើន​ឡើង​១​៥​%​ក្នុង​ឆ្នាំ​២​០​២​២
២. គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន២ទៀត ទុនវិនិយោគជាង $៤៥លាន ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការ
៣. កម្ពុជារកចំណូលបានជាង $៥៣១លាន ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ នៅឆ្នាំ២០២២
៤. កម្ពុជា​-អង់គ្លេស ​សម្លឹង​រក​ការ​ចរចា​ពាណិជ្ជកម្ម​ឲ្យចប់​បាន​រហ័ស​ ដើម្បី​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រទេស​ទាំងពីរ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1. PM focuses next budget on recovery
2. Two economic growth scenarios for 2023
3. China’s foreign trade up 7.7% in 2022 to new high
4. Europe’s perceived inflation over last 12 months at 9.9%

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១-១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin