អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ដល់​កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៣
២. កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២២ នេះ​នឹង​ស្ថិតក្នុង​រង្វង់​ ៥%
៣. គ្រាប់​ស្វាយចន្ទី​សរីរាង្គ​ប្រមាណ ៤,៥ ​តោន​ ​នាំទៅ​ទីផ្សារជប៉ុន
៤. កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាម៉េរិកប្ដេជ្ញាជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Weak baht takes centre stage
2. Vietnam has positive outlook for future, but challenges loom: ADB
3. Fed rate hike: US interest rates hit 14-year high in inflation battle
4. Sri Lanka: Inflation rate jumps to 70.2% in August

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin