អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការ​នាំ​ចូល​និង​នាំ​ចេញ​នៅតំបន់SSEZ​​ កើន​១២​% នៅ​ឆ្នាំ​២០២២
២.​ តួកគី បង្ហាញបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ វិនិយោគជាមួយកម្ពុជា ដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មឱ្យបានដល់ ១ពាន់លានដុល្លារ
៣. ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ​ បន្តមានទីផ្សារខ្ពស់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស ដើមឆ្នាំ២០២៣
៤. ស្វាយ គ្រាប់ស្វាយចន្ទី និង​ម្រេច​កំពត​ អាច​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​នៅ​ទីផ្សារ​នៅ​អាមេរិក
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. HCM City received US$6.8 billion in remittances last year
2. Shanghai targets GDP growth at over 5.5% in 2023
3. Sri Lanka’s treasury running out of funds: cabinet spokesman
4. World Bank cuts Bangladesh growth forecast further to 5.2% for FY23

Related posts

សិក្ខាសាលាស្តីពី «លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin