អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ជប៉ុន​ស្នើ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​បន្ត​គាំទ្រ​រាល់​គម្រោង​វិនិយោគ​នានា​នៅ​កម្ពុជា
២. កម្ពុជា​-​​អង់គ្លេស ប្ដេជ្ញា​ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ពា​ណិ​ជ្ជ​កម្ម​
៣. កម្ពុជា-ថៃ ពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែល្អដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជន និងប្រទេសទាំងពីរ
៤. កម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុប ពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. European enterprises optimistic about Vietnam’s economy: EuroCham
2. Measures tightened amid trade circumvention fears
3. Indonesia central bank guarding against excessive rupiah falls –official
4. Chinese yuan: Currency hits record lows against US dollar

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin