អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជានាំចេញទំនិញជាង ២២ពាន់លានដុល្លារ កើនជាង១៦% ក្នុងឆ្នាំ២០២២
២.​ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ថ្មី​មួយ​ នឹងត្រូវ​សាងសង់​ក្នុង​ស្រុក​ជើងព្រៃ
៣. កម្ពុជា​នាំចេញ​ស្វាយ​ស្រស់ ​និង​តំណាប់​ស្វាយ​ជាង​ ១៧ ​ម៉ឺន​តោន​រយៈពេល ​១១​ខែ
៤. RCEP unlikely to lift Cambodia-Indonesia textile trade
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. VN remained among world’s top FDI destinations in 2022
2. Employees in Japan can choose to stay longer in the workforce
3. Bright outlook for China’s economy in 2023
4. UK launches £7mn tech fund to decarbonize freight, boost innovation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin