អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. វេទិកាការងារផ្តល់ឱកាសការងារប្រហែល ៣៥០​កន្លែង
២.​ កម្ពុជា​នាំ​ទំនិញ​ទៅ​ថៃ កើន​ជាង​៣៥%​ ខណៈ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត $៤,៣​ ពាន់​លាន
៣. ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​កើន​ឡើង ៣,២% ​នៅ​ឆ្នាំ ២០២២
៤. គម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam needs VNĐ16-18 trillion to develop inland container depots to 2030
2. China mutually implements RCEP agreement with 13 other signatories
3. Japan December factory activity posts sharpest fall in more than 2 years: PMI
4. Current account deficit narrows in first 5 months of FY23

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin