អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កម្ពុជា​នាំចេញ​ទំនិញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​ RC​E​P​ ​កើន​ឡើង​៥​%
២.​ រោងចក្រ​ផលិត​សម្បក​កង់​រថយន្ត​ នឹង​លេច​រូបរាង​នៅ​កម្ពុជា​ឆាប់ៗ
៣. កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង $១១លាន ពីការលក់បណ្ណចូលទស្សនារមណីដ្ឋានអង្គរ ដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជិត ៣០ម៉ឺននាក់
៤. រដ្ឋនៅ​បន្ត​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ធានា​ឥណទាន ​​ជួយ​ដល់ MSME
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Headline CPI up 5.89%, in line with forecast
2. Philippine central bank says ready to act as price pressures persist
3. Philippine expert expects China’s COVID policy adjustment to add new impetus to world economy
4. UK PM pledges to halve inflation, boost economy

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin