អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការ​នាំចេញ​នាំចូល​របស់​កម្ពុជា សម្រេច​បាន​ជាង ១៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ
២. ការនាំ​ចូល​ដែក និង​ដែកថែប​កើនឡើង​ជាង ៣ ​ភាគរយ
៣. ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីតាម Single Portal កើន ដល់ ជាង ១៣ ពាន់ ក្រុមហ៊ុន
៤.រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន៖ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី៣ថ្ងៃ មានភ្ញៀវជិត៤លាន៦សែននាក់ចេញដើរកម្សាន្តទូទាំងប្រទេស
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. European business confidence highest since fourth Covid wave in Vietnam
2. Government subsidy schemes run past B68bn
3. Hong Kong’s economic growth expected to rebound in Q2 following dynamic zero-COVID policy: senior official
4. How Russia’s war is cutting global auto production

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin