អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​ កើនឡើង​ជាង ១៣%
២. ក្រុមហ៊ុន​កាត់​ដេរ​ជប៉ុន​ ចាកចេញ​ពី​ចិន​មក​កម្ពុជា ព្រោះកំណើនថ្លៃដើម
៣. កម្ពុជាស្នើឱ្យវិនិយោគិនកូរ៉េ មកបណ្តាក់ទុនលើអាជីវកម្មផលិតកែច្នៃនិងឧស្សាហកម្មយានយន្តនៅកម្ពុជា
៤. រោងចក្រ​ផលិត​អគ្គិសនី​កម្លាំង ​៣៥០ ​មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់ ​ត្រូវបាន​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. US top market for Vietnam’s garment exports with 50% share in Jan-Sept
2. China, Germany partners of dialogue, development, cooperation, and for handling global challenges
3. Employers in Philippines reminded to pay 13th-month wages
4. South Korea’s Dec 1-20 exports fall 8.8% from year ago

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

Admin