អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ១០ខែ កម្ពុជានាំចេញកសិផលទទួលបានចំណូល ៣ ០៦៩លាន
២. រដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​គម្រោង​វិនិយោគថ្មី​៤ មាន​តម្លៃ​ជិត $​២២លាន
៣. ថៃគ្រោងនឹងបើកច្រកព្រំដែនគោកទាំង ៩៧ ឡើងវិញជាមួយកម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ ២០២៣
៤. ១០ខែ គម្រោង ៣ ៤០៧​ ត្រូវបាន​អនុម័ត​ឱ្យ​សាងសង់​ជា​ផ្លូវការ​
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Government approves tax break to boost public consumption
2. Malaysia’s 2022 GDP growth very likely to beat forecasts
3. Indonesia 2022 trade surplus to hit record, gap seen shrinking in 2023
4. Philippine central bank signals further tightening to slow inflation

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin