អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. អាស៊ាន-ចិន ត្រូវធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីជំរុញបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ មានលក្ខណៈបើកចំហ តម្លាភាព ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
២. អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ប្រមូល​ព​ន្ឋ​បាន​ ​$៣,២១​ពាន់​លាន
៣. ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​កម្ពុជា​-​កូរ៉េ សម្រេចបាន​ជាង​ $៧១១ ​លាន
៤. កម្ពុជារកចំណូលបានជិត $៤៧០លាន ពីការនាំចេញជ័រកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូ ក្នុងរយៈពេល១១ខែ ឆ្នាំ២០២២
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Garment exports to grow despite global challenges
2. Thai rates to rise for “a while” to help economy grow fully
3. Malaysia’s Nov, exports rise 15.6% on-year, above forecast
4. China’s Covid surge hits trading floors, finance hub

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៩-២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin