អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋ​រកចំណូលបាន​ជិត​ $២​ ពាន់​លាន​ ពី​ពន្ធដារ​ក្នុង​ឆមាស​ទី១​
២. CDC អនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន ៤ ដែលមានតម្លៃជាង $១០០ លាន​
៣. ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុ​ជា​ទៅ​កា​ណា​ដា ​កើន​ជាង ៣៥%
៤. កម្ពុជា​មើល​ឃើញកំណើនការ​នាំ​ចេញ​ដំឡូងមី​កើន​ឡើង ៤០% ​ក្នុងឆមាសទី១
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Ministry of Finance to submit petrol tax reduction plan to National Assembly
2. Central bank to ensure uninterrupted economic recovery
3. Malaysia’s June exports rise 38.8% y/y, above forecast
4. Petrol costs push prices up at fastest rate for 40 years

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧-៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin