អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រដ្ឋ​រកចំណូលបាន​ជិត​ $២​ ពាន់​លាន​ ពី​ពន្ធដារ​ក្នុង​ឆមាស​ទី១​
២. CDC អនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន ៤ ដែលមានតម្លៃជាង $១០០ លាន​
៣. ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុ​ជា​ទៅ​កា​ណា​ដា ​កើន​ជាង ៣៥%
៤. កម្ពុជា​មើល​ឃើញកំណើនការ​នាំ​ចេញ​ដំឡូងមី​កើន​ឡើង ៤០% ​ក្នុងឆមាសទី១
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Ministry of Finance to submit petrol tax reduction plan to National Assembly
2. Central bank to ensure uninterrupted economic recovery
3. Malaysia’s June exports rise 38.8% y/y, above forecast
4. Petrol costs push prices up at fastest rate for 40 years

Related posts

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលចំលើថ្ងៃអាទិត្យ

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

កម្ពុជា-សិង្ហបុរី បេ្តជ្ញាបន្តរួមគ្នាពង្រឹកលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្តទៀត

Admin