អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ពិព័រណ៍​ការងារ​មាន​អ្នកចូលរួម​ជាង​ ៦​ ម៉ឺន​នាក់ ខណៈ​តម្រូវការ​ការងា​រ​មាន​ជិត​ ៦ ​ពាន់​កន្លែង
២. ការ​វិនិយោគ​វិ​ស័​យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​មាន​ទំហំ​ទឹកប្រាក់ ​រហូតដល់​ ​៣​៣​៤​ ​លាន​ដុល្លារ
៣. ភ្ញៀវ​មកពី​ប្រទេស២​ បាន​គ្រប​​ដណ្តប់​ជិត ៦០% នៃ​ចំនួន​សរុប
៤. ប្រាក់បញ្ញើក្នុងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុកើនដល់ $៤១.៥ប៊ីលាន សីហា ឆ្នាំនេះ, មន្រ្ដីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសន្សំប្រាក់
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Policy rate hike unavoidable to curb exchange rate, inflation risks
2. Current account surplus in Sept, exports up
3. Indonesia central bank sees Oct inflation easing to 5.8% y/y, to raise rate if necessary
4. China’s official manufacturing PMI drops to 49.2 in Oct; economic recovery needs further consolidation: NBS

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin