អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ $៨២៧ ​លាន​​ ដែល​កម្ពុជា​រក​បាន​ពី​ការនាំចេញ​គ្រឿង​សង្ហារិម
២. ការនាំចេញ​ទំនិញ​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ កើន​ជិត ៣៨%
៣. សម្តេចតេជោ ណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម សិក្សាផលិតពូជស្រូវឲ្យបានសុទ្ធល្អ សម្រាប់កសិករបង្កបង្កើនបានផលខ្ពស់
៤. CSX ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បើក​គណនី​ជួញដូរ​តាម​អនឡាញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam to experience import, export difficulties by end of year: MoIT
2. Department of Internal Trade tracking pricey veggies
3. Indonesia exports could hit US$300 billion by 2024, spurred by resource ‘downstreaming’
4. China Q3 GDP growth rebounds at faster pace but risks loom

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤-១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Admin