អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ $៨២៧ ​លាន​​ ដែល​កម្ពុជា​រក​បាន​ពី​ការនាំចេញ​គ្រឿង​សង្ហារិម
២. ការនាំចេញ​ទំនិញ​កម្ពុជា​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​ កើន​ជិត ៣៨%
៣. សម្តេចតេជោ ណែនាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម សិក្សាផលិតពូជស្រូវឲ្យបានសុទ្ធល្អ សម្រាប់កសិករបង្កបង្កើនបានផលខ្ពស់
៤. CSX ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​បើក​គណនី​ជួញដូរ​តាម​អនឡាញ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam to experience import, export difficulties by end of year: MoIT
2. Department of Internal Trade tracking pricey veggies
3. Indonesia exports could hit US$300 billion by 2024, spurred by resource ‘downstreaming’
4. China Q3 GDP growth rebounds at faster pace but risks loom

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin