អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេច ផ្តល់អនុសាសន៍៧ចំណុច ដល់សន្និសីទ «ចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២» ដើម្បីជាធាតុចូលបន្ថែម
២. កម្ពុជា​រកប្រាក់​បាន​ជិត $១,១​ ពាន់​លាន ​ពី​ការនាំចេញ​ម៉ាស៊ីន និង​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី
៣. ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តកម្ពុជា-ថៃ ជំរុញលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូលើវិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
៤. EnerCam ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រុករក​រ៉ែ នៅក្នុង​ប្លុក VIII
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Committee forecasts at least 3% GDP uptick
2. Dong to weaken in next 12 months: UOB forecast
3. Lao Economy Suffers Setback from a Weakening Kip
4. Sri Lanka holds rates as central bank tries to stabilise harsh economic conditions

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin