អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. សម្តេច ផ្តល់អនុសាសន៍៧ចំណុច ដល់សន្និសីទ «ចក្ខុវិស័យប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២» ដើម្បីជាធាតុចូលបន្ថែម
២. កម្ពុជា​រកប្រាក់​បាន​ជិត $១,១​ ពាន់​លាន ​ពី​ការនាំចេញ​ម៉ាស៊ីន និង​ឧបករណ៍​អគ្គិសនី
៣. ក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្តកម្ពុជា-ថៃ ជំរុញលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូលើវិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
៤. EnerCam ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រុករក​រ៉ែ នៅក្នុង​ប្លុក VIII
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Committee forecasts at least 3% GDP uptick
2. Dong to weaken in next 12 months: UOB forecast
3. Lao Economy Suffers Setback from a Weakening Kip
4. Sri Lanka holds rates as central bank tries to stabilise harsh economic conditions

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១-២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin