អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ក្រសួងការងារ ស្នើក្រសួង ពាក់ព័ន្ធពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំនូវបទប្បញ្ញត្តិចាំបាច់ អាចឈានទៅលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់អាសបេស្តុស
២. សម្ដេច ហ៊ុន​ សែន៖ កម្ពុជា​នៅតែ​បន្តធ្វើ​សុក្រឹតកម្ម​ទីផ្សារ​របស់​ខ្លួន
៣. ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​-​កាណាដា ​តម្លៃ​ $៨០៤ ​លាន កើន​ជិត ២៣%
៤. កម្ពុជា​នឹងមាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ឡើង​វិញ ក្រោយពី​ការដក​វិធានការ​សុខាភិបាល​មួយចំនួន​ចេញ​បន្ថែមទៀត
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Economic recovery likely intact: Bank of Thailand
2. PM asks for solutions on import and export activities
3. Inflation Keeps U.S. From Stepping in to Slow Dollar’s Rapid Rise
4. Bangladesh minister claims inflation has come under control, defends data delay

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Admin