អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. រថយន្ត​ ៣​៦​០​គ្រឿង​​ដឹក​កម្មករ​ពី​រោងចក្រ​ទៅផ្ទះ​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព
២. ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ ធនាគារពាណិជ្ជកើនឡើង ១៨.៨% ដល់ ៦០ ពាន់លានដុល្លារ
៣. ការកើនឡើង​តម្លៃ​ប្រេង ​ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់​ដល់​ចង្វាក់​ផលិតកម្ម
៤. Cambodia exports over 1.8 million tons of agricultural products in first two months
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. EU FTA props up Vietnam economy
2. JSCCIB trims growth forecast over impacts of Ukraine crisis
3. Another squeeze on Russia: Three shipping companies won’t sail there
4. Ukraine conflict: Oil hits $110 a barrel despite emergency measures

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

Admin