អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. កុងតឺន័រ ឆ្លងកាត់ ក.ស.ស ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​១ កើនឡើង​ ១៦%
២. ខេត្ត​ចំនួន ៣ ​ត្រូវបាន​រដ្ឋ​កំណត់​ធ្វើជា​គោលដៅ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​សួន​កសិឧស្សាហកម្ម
៣. ការបើក​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ថៃ​ឡើងវិញ ​នឹង​ជួយ​កម្ពុជា​ទទួលបាន​ផល​វិជ្ជមាន​ជាច្រើន
៤. ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​អង្គរ​កម្ពុជា​កើន​ឡើង​៦​ដង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៤​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ​នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Digital transformation key to Vietnam’s ambitions of getting rich and clean
2. South Korea April inflation hits over 13-year high
3. U.S. manufacturing sector sees slower growth in April amid continued supply constraints
4. Australia hikes its interest rate for the first time in more than a decade

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin