អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. នៅថ្ងៃស្អែកនេះ ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន១៤ នឹងផ្តល់ឱកាសការងារជាង ១ ៥០០កន្លែង ក្នុងវេទិកាការងារប្រចាំខែ របស់ NEA
២. ​កម្ពុជា​នាំចេញ​សម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃ​ជាង $៦,៤ ​ពាន់​លាន​រយៈពេល ​៨​ខែ​
៣. អតិផរណាក្នុង​ឆមាស​ទី​២ នឹង​ស្ថិតក្រោម ៥%
៤. ប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន៖ សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០២២ រំពឹងកើនដល់៥% និង ៥.២% ក្នុងឆ្នាំ២០២៣
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. China-Malaysia trade set to boom as RCEP goes into high gear: Malaysian, Chinese officials
2. Indonesian parliament’s key committee approves 2023 budget
3. UK inflation rate eases but still near 40-year high

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

Admin