អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី១០-១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ៖
១. ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងដល់ ៧ ពាន់លានដុល្លារ
២. ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​កើន​ជាង ១៣%​ក្នុង​រយៈ​ពេល៨ ខែ​ដំបូង និងបាន​ចំណូល​ជាង ២៤២,៨០ លាន​ដុល្លារ
៣. រដ្ឋាភិបាល រៀបចំ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ថ្មី​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន AIAI អភិវឌ្ឍ​ព្រលានយន្តហោះ​ភ្នំពេញ​អន្តរជាតិ​-​ព្រះសីហនុ
៤. ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​ចូលមក​កម្ពុជា ​អាច​នឹង​កើនឡើង​ដល់​ប្រមាណ ២ ​លាន​នាក់​ត្រឹម​ចុងឆ្នាំ​ ២០២២ ​នេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖
1. Vietnam’s garment exports to the UK increase
2. New BoT study explores inflation data
3. Xinjiang foreign trade up 49.6% in Jan.-Aug.
4. US, Indo-Pacific countries agree on roadmap to strengthen trade ties

Related posts

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ពី អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា

Admin

ព័ត៌មានសង្ខេបជាតិ និងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

Admin